ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ

  • Γαλλίδα, με μεταπτυχιακό (Master 2)  του Πανεπιστήμιου Montpellier III στη  Γαλλική και Συγκριτική Λογοτεχνία και 
     
  • απόφοιτη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας,
     
  • μεταφράζω  κείμενα  από τα Ελληνικά στα Γαλλικά και διορθώνω πανεπιστημιακές  ή άλλες εργασίες  γραμμένες στα Γαλλικά (σύνταξη, γραμματική…).
     
  • Έχοντας ήδη ένα Δίπλωμα Πανεπιστημιακών Γενικών Σπουδών Ψυχολογία του Πανεπιστήμιου Rouen (Γαλλία), δουλεύω εθελοντικά στο Ιατροπαιδαγωγικό  Κέντρο  του « Καραμανδανείου » της Πάτρας. Η επαφή με τα παιδιά είναι ένα επιπλέον ατού για να τους διδάσκω τα Γαλλικά.

Maude Rérat: Τηλ: 69 38 11 44 85 Email : rerat9@hotmail.com


TRADUCTIONS ET CORRECTIONS DE TEXTES FRANÇAIS ET ENSEIGNEMENT DU FRANCAIS

Française, diplômée de l’Université de Montpellier III – Master 2 de Littérature française et comparée – et de l’Université d’Athènes – Licence de Langue et Littérature françaises, je propose de traduire des textes de grec en français et de corriger des travaux universitaires ou autres (syntaxe, grammaire…) rédigés en français. Détentrice d’un D.E.U.G. en Psychologie (Université de Rouen), je travaille bénévolement au Centre Médico-pédagogique du « Karamandaneio » de Patras. Le fait d’être en contact avec des enfants me donne un atout supplémentaire pour leur enseigner le français. Maude Rérat Tél : 69 38 11 44 85 Email : rerat9@hotmail.com